VÌ SAO CHỌN DIGITAL POWER?

Nhà tư vấn và phát triển công nghệ trong giáo dục & đào tạo với 20 năm kinh nghiệm

Chất lượng dịch vụ vượt trội

Transform your life through education Mohamad Alaloush launched a new career in software development by taking courses on Udemy. What will you be able to do?

Chất lượng dịch vụ vượt trội

Transform your life through education Mohamad Alaloush launched a new career in software development by taking courses on Udemy. What will you be able to do?

Chất lượng dịch vụ vượt trội

Transform your life through education Mohamad Alaloush launched a new career in software development by taking courses on Udemy. What will you be able to do?

CÁC KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

Our courses

NHÓM KHÓA HỌC ĐƯỢC QUAN TÂM

Course Categories

Chất lượng dịch vụ vượt trội

Transform your life through education Mohamad Alaloush launched a new career in software development by taking courses on Udemy. What will you be able to do?

Chất lượng dịch vụ vượt trội

Transform your life through education Mohamad Alaloush launched a new career in software development by taking courses on Udemy. What will you be able to do?

Chất lượng dịch vụ vượt trội

Transform your life through education Mohamad Alaloush launched a new career in software development by taking courses on Udemy. What will you be able to do?

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Our Products

TANGO EVENT APP

TangoEvent (https://tangoevent.vn) là nền tảng phần mềm và mobile app để tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp, và tổ chức các sự kiện có hoạt động đào tạo, thuyết trình.

WEB LMS

TangoEvent (https://tangoevent.vn) là nền tảng phần mềm và mobile app để tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp, và tổ chức các sự kiện có hoạt động đào tạo, thuyết trình.

JCBD APP

TangoEvent (https://tangoevent.vn) là nền tảng phần mềm và mobile app để tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp, và tổ chức các sự kiện có hoạt động đào tạo, thuyết trình.

TIN TỨC MỚI NHẤT

Latest News

admin
20/10/2015

Admin earns scholarship

admin
11/03/2015

Reading

admin
07/05/2015

Life is Good

admin
17/05/2015

Our Classes

admin
23/05/2015

Our Books

admin
22/07/2015

Working

OUR MEDIA - BOS CASE STUDY

Số hóa học liệu, bài giảng va cung cấp các công nghệ giúp doanh nghiệp chuyển đổi số. Xây dựng mô hình Trung tâm học liệu số cho các trường đại học, cao đẳng. Đào tạo chiến lược, quản trị doanh nghiệp. Mô hình Nguồn nhân lực hiện đại. Hiện đại hóa các ĐH, Trường dạy nghệ cho Chính phủ. Mô hình Trường Dạy nghề Xanh