Showing 1-8 of 8 results

DẠY VÀ HỌC

(0 review)
0
student
0
Free

Free

Văn Hóa Chính Trực – Gs. Sidney Dekke

(0 review)
0
student
0
Free

Sidney Dekker là tác giả của cuốn sách Just Culture nổi tiếng. Bài giảng của ông là một tài liệu tham khảo giá trị…

Free

Khóa Học Điều Tra Nguyên Nhân Gốc Rễ

(0 review)
0
student
0
Free

Free

KHÓA HỌC NẤU ĂN

(0 review)
1
student
0
Free

KHÓA HỌC NẤU ĂN Dự án KFW VTP2011, CĐT Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Thực hiện tại trường CĐN Công nghệ kỹ thuật…

Free

Hệ Thống Quản Lý Rủi Ro Mệt Mỏi

(0 review)
0
student
0
Free

“Hầu hết những sai lầm lớn nhất trong đời tôi – cả trong đời sống riêng tư và trong chính trị – đã xảy…

Free

XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC EVN

(0 review)
0
student
0
Free

Free

Đào tạo Chiến lược Đại Dương Xanh

(0 review)
0
student
0
Free

Free

Tư Vấn Khung Năng Lực EVN

(0 review)
3
students
0
Free

Free